Welke generatie ben ik?

family portrait of a pregnant woman with her mother and grandmother
Photo by Valentina Andrea Sánchez Sánchez on Pexels.com

Het maakt niet uit wanneer je bent geboren: je bent ongetwijfeld lid van een generatie. Of nou ja, ‘lid’ is het goede woord niet. We kunnen beter zeggen: je bent ongetwijfeld onderdeel/ deelnemer van een generatie. En, inderdaad, ook wanneer je je hier niet mee identificeert of überhaupt weet dat dit jouw betreft.

Dus, alleen maar omdat je in een bepaald jaartal bent geboren, worden je bepaalde eigenschappen aangeschreven. Dat is toch helemaal niet eerlijk? Nee, niet echt, maar onthoud dat het gaat over het ‘algemeen’. De meeste leeftijdsgenoten staan op een dergelijke manier in het leven, strijden voor bepaalde doelen en hebben eenzelfde zienswijzen. Lees in deze blog alles over jou generatie en de verschillen met andere generaties.

Welke generaties zijn er allemaal?

We beginnen maar even met een kort overzicht van alle generaties. Dan weet je meteen tot welke generatie jij behoort.

  • Stille generatie: vanaf 1926 tot 1940
  • Babyboomers: vanaf 1941 tot 1955
  • Generatie X: vanaf 1956 tot 1970
  • De Xennial: vanaf 1971 tot 1985
  • Generatie Y (ook wel Millennials genoemd): van 1986 tot 2000
  • Generatie Z: vanaf 2001 tot 2015
  • Generatie Alpha: vanaf 2016 – nu

Zoals je wel kunt zien, ontstaat er elke vijftien jaar een nieuwe generatie. Generaties zijn niets minder dan tijdsindelingen, waarin mensen worden geboren die worden opgevoed met bepaalde normen en waarden en gebeurtenissen in eigen land of de wereld. Al deze sociaal-economische, politieke en culturele kenmerken hebben invloed op denkwijze, handelingswijze en opvattingen van die dergelijke groep mensen.

Voor de mensen aan het ‘einde’ van een bepaalde generatie, kan het soms wat ingewikkeld zijn. Ze staan met het ene been in hun eigen generatie, maar voelen zich soms wel meer aangetrokken tot de volgende generatie. De personen in hun ‘eigen’ generatie zijn misschien al wel dertig jaar, terwijl zij net in de derde klas van de middelbare school zitten.

Het ‘nut’ generaties

Wat is dan precies het ‘nut’, van generaties, horen we je denken. Dat is helaas wat moeilijker dan gedacht om uit te leggen. Zoals je nu weet spelen generaties een cruciale rol in de samenleving, omdat ze culturele, sociale en technologische overgangen belichamen én doorgeven. Zo kan iemand in zijn jeugd zijn opgegroeid met een telefoon met draaischijf, maar weet hij ook perfect uit te leggen hoe je een Whatsapp-berichtje verstuurd.

Generaties:

  • fungeren als tijdvensters, die de evolutie van normen, waarden en kennis laten zien
  • dragen bij aan de continutiet door tradities en ervaring door te geven, terwijl ze ook bezig zijn met verandering
  • spelen een rol in het vormgeven van de samenleving en bieden bieden inzicht in hoe mensen omgaan met uitdagingen en kansen

Het meest interessante aan de generaties blijven toch wel de interacties tussen verschillende generaties. Hier zie je doorgaans frustratie, maar tegelijkertijd worden begrip, solidariteit en een gemeenschapsgevoel bevordert. Hiervoor is het nodig om hard te blijven werken en niet toe te geven aan het willen en doen van slechts een generatie. Met uitspraken als ‘de jeugd van tegenwoordig‘, ‘vroeger was alles beter‘ of ‘je bent in het verleden blijven hangen‘ kom je er namelijk niet.

In een ideale wereld werken alle generaties samen voor het collectief. Natuurlijk is daar plaats voor grapjes tussen meerdere generaties. Het houdt de sfeer luchtig, lees het volgende voorbeeld maar eens:

‘Iemand uit generatie Y: Vanochtend voor het eerst een sollicitatiegesprek gevoerd met een gen z’er. Ik was bijna uitgenodigd voor een tweede gesprek.’

Het laat zien dat er ergens wel waardering is voor de ander, maar de verschillen nog steeds erg groot kunnen zijn.

De omschrijvingen van alle generaties

We geven een aantal omschrijvingen van de generaties die tegenwoordig in de grootste getale aanwezig zijn en in staat zijn tot het begrijpen van verschillende aanduiding. Hiermee vallen de stille generatie en generatie Alpha buiten de boot (overigens doen zij er ook echt toe!).

#1 Babyboomers

Zoals gezegd is deze generatie geboren tussen 1941 en 1955. Babyboomers hebben de naoorlogse opkomst meegemaakt en zijn getuige geweest van immense sociale veranderingen. Ze hechten waarde aan hard werken, stabiliteit en traditie. Babyboomers hebben de wereld zien transformeren van een analoog tijdperk naar een digitaal tijdperk. Overigens vinden ze dat laatste soms maar moeilijk te begrijpen, al doen de meeste hun uitstekende best om ‘mee’ te komen.

#2 Generatie X

Generatie X heeft zich aangepast aan technologische vooruitgang en economische veranderingen. Ze staan bekend om hun zelfredzaamheid en pragmatisme. Deze generatie heeft de opkomst van computers en het internet meegemaakt, wat hun kijk op communicatie en informatie heeft beïnvloed.

Klinkt positief, maar het is niet voor niets dat deze generatie ook wel wordt aangeduid als de Verloren Generatie. Ze groeien op tijdens economische instabiele tijden, kampten met veel heroïneverslaafden op straat ende hoge jeugdwerkloosheid is ook niet onbelangrijk om te melden. Het heeft er toe geleid dat veel personen werken vanuit een no-nonsense mentaliteit.

#3 De Xennial

Ineens is alles weer mogelijk en staat de blik op vooruit, in plaats van het donker. Ze vormen de overgang tussen generatie X en de Millenials, vandaar de naam. Verder staan ze ook wel bekend als de pragmatische generatie. Het is een ‘perfecte’ mix tussen de generatie voor en na hun. Lees: Xennials hebben kenmerken van zowel Generatie X als Millennials. Ze zijn opgegroeid zonder de overvloed aan technologie die Millennials hebben gekend en hebben daar op latere leeftijd goed aan kunnen wennen. Vandaar dat de generatie wordt vaak beschreven als pragmatisch, flexibel en veerkrachtig. Ze zijn in staat om zowel de waarde van oude tradities als de voordelen van nieuwe technologie te waarderen.

#4 Millennial (generatie Y)

De ‘dertigers’ van nu zijn millenials. Zij zoeken naar flexibiliteit, zijn geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen en zijn veelal bezig om hun plekje in de samenleving te veroveren. De Millennials zijn creatief, sociaal bewust en streven naar een goede balans tussen werk en privé. Ze hebben de opkomst van smartphones en sociale media meegemaakt, wat hun verbondenheid en interactie heeft veranderd. Toch zij zijn nog wel degene die afstand van die smartphone kunnen nemen en zich te richten op wat er in het hier en nu aan de hand is.

#5 Gen Z (generatie Z)

De generatie met de tong op een zeer duidelijke plek. Een schreeuwende generatie, die hulp vraagt om de oneerlijkheden in de wereld op te lossen, terwijl ze zelf doorgaans aan hun scherm zitten vastgeplakt. De generatie waarvoor de wereld kleiner dan klein is. Alles is mogelijk, alles is haalbaar, alles moet ‘leuk’ zijn. Eveneens de generatie waarvan velen zeggen dat ze niet meer weten wat ‘werken’ is, de generatie waar alles maar vanzelf moet gebeuren. Ze moeten uitgedaagd blijven worden, zodat ze steeds weer met innovatieve ideeën de hoek uitkomen.

Een generatie opgegroeid met het internet, op het internet en door het internet. Ze zijn immers opgegroeid in een tijd van snelle veranderingen en hebben toegang tot onbegrensde informatie. Generatie Z staat bekend om hun creativiteit, ondernemerschap en vermogen om wereldwijde verbindingen te leggen.

Generatie in verbinding met je persoonlijkheid

Dat je generatie in verbinding staat met je persoonlijkheid, valt bijna niet te ontkennen. Al is het maar één typering die erg goed bij jou past, het is er toch eentje. Met andere woorden:

Mensen van dezelfde generatie hebben vaak bepaalde dingen gemeen, zoals hoe ze leiding geven, praten en naar werk kijken. Maar natuurlijk ben je ook nog steeds je eigen unieke persoon. Het is goed om te beseffen dat zowel de dingen die bij je generatie horen als je eigen karakter samen bepalen wie jij bent.

Laatste artikelen in: Blog

Het Gouden Tientje

Het Gouden Tientje, een van de meest iconische munten uit de Nederlandse geschiedenis, heeft een rijke